Canviem els arbres de la Plaça del Carrilet

Havent consultat diferents serveis de jardineria sobre l’estat dels arbres de la plaça de l’estació del carrilet han convingut que, per l’edat i  degut a les podes sistemàtiques realitzades durant anys ,aquests patien unes patologies greus (podridures de branques i tronc, fongs i altres patògens) que aconsellen la substitució dels mateixos per prevenir problemes de sanitat vegetal i vetllar per la seguretat dels vianants i persones usuàries de la plaça.

Cada arbre serà substituit per un nou exemplar de morera, espècie adaptada al nostre entorn, de ràpid creixement que esperem proveeixi d’ombra ben aviat.

Aprofitant el canvi de l’arbrat es millorarà l’il·luminació de la plaça  amb nous punts de llum i també el sistema de reg existent.