Recollida de cendra amb el Porta a Porta

Comencem a encendre les llars de foc, engegar les estufes de llenya, pellet, biomassa… i generem cendra.

En el servei de recollida Porta a Porta, està previst la recollida de cendra com a fracció  resta (el divendres cada 15 dies).
Havent consultat amb l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès sobre la gestió d’aquest residu, aquesta ha sigut la resposta:

” Malauradament entenem que la gestió de les cendres pot resultar una mica inconvenient (tot i que no causen olors ni es degraden). Aquests residus no es poden llençar amb l’orgànica (l’Agència de Residus de Catalunya els tipifica com a impropi) i per tant s’han de llençar amb la fracció resta. Tampoc es poden llençar com a tèxtil sanitari perquè no es tracten d’un residu sanitari pròpiament dit (bolquers, compreses o excrements d’animals domèstics).

Una possible solució, si algú es troba amb la necessitat d’haver de llençar cendres de llar de foc (tot i que no es tracta d’un residu que causi molèsties d’olors), és que sol·liciti un accés puntual a l’àrea tancada per llençar-la al contenidor de resta. Sobretot, cal insistir a la gent d’assegurar-se que estiguin ben apagades. Us adjuntem el model de sol·licitud d’accés puntual a l’àrea ( Sol·licitud_ús puntual àrea tancada ). Us l’haurien d’omplir i des de l’Ajuntament li cediu un dels vostres clauers que us l’ha de retornar en màxim 24h.

Una altra possible solució, si la persona en qüestió té un veí o conegut que disposa de compostador a l’hort o el jardí, és fer servir les cendres per compostar en petites quantitats.”