Ajuts per pagar el lloguer per a persones d’entre 36 i 64 anys

Ja està obert el termini per demanar l’ajut per pagar el lloguer per a persones d’entre 36 i 64 anys. Es poden rebre fins a 200€ al mes segons els ingressos i la zona on es viu. Els ajuts no s’atorguen per ordre d’arribada de les sol·licituds. El termini acaba el 10 de maig. Hi poden […]

SUBVENCIÓ DE COOPERACIÓ ESPORTIVA 2023

             La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Flaçà una subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines 2022-2023. El programa A1, per import de 1.000 euros que es destinen a subvencionar les despeses del consum d’electricitat […]

Subvenció per a Despeses Corrents – Fons de Cooperació Econòmica- Carretera de Sant Llorenç 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Flaçà una subvenció dins la línia del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2023, d’import total 61.590,95 euros, dels quals 22.334,25 euros corresponen al Fons de Cooperació econòmica i es destinen a subvencionar l’adequació de l’espai sobrer de […]

Subvenció per a Despeses Corrents – Fons de Cooperació Econòmica- Activitats Culturals i Escenics 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Flaçà una subvenció dins la línia del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2023, d’import total 61.590,95 euros, dels quals 7.470,75 euros corresponen al Fons de Cooperació Cultural i es destinen 6.350,14 euros a subvencionar activitats culturals i […]

1 2 3