Temps per cures a Flaçà

El programa Temps x Cures és una política pública que pretén impulsar la prestació de serveis de cura puntual per a nenes i nenes de 0 a 16 anys a tot el territori català. Temps x Cures proporciona finançament i acompanyament als ens locals per al reforç i l’ampliació de serveis ja existents o la […]

SUBVENCIÓ DE COOPERACIÓ ESPORTIVA 2023

             La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Flaçà una subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines 2022-2023. El programa A1, per import de 1.000 euros que es destinen a subvencionar les despeses del consum d’electricitat […]

Subvenció per a Despeses Corrents – Fons de Cooperació Econòmica- Carretera de Sant Llorenç 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Flaçà una subvenció dins la línia del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2023, d’import total 61.590,95 euros, dels quals 22.334,25 euros corresponen al Fons de Cooperació econòmica i es destinen a subvencionar l’adequació de l’espai sobrer de […]

Subvenció per a Despeses Corrents – Fons de Cooperació Econòmica- Activitats Culturals i Escenics 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Flaçà una subvenció dins la línia del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2023, d’import total 61.590,95 euros, dels quals 7.470,75 euros corresponen al Fons de Cooperació Cultural i es destinen 6.350,14 euros a subvencionar activitats culturals i […]

1 2 3