Subvenció per a Despeses Corrents – Fons de Cooperació Econòmica- Material per a Noves Tecnologies 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Flaçà una subvenció dins la línia del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2023, d’import total 61.590,95 euros, dels quals 985,95 euros corresponen al Fons de Cooperació econòmica i es destinen a subvencionar l’adquisició de material per a […]

Subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Flaçà una subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari, per a l’any 2023, d’import total 24.053,21 euros, que es destinen a subvencionar l’asfaltatge del C/Sant Cebrià.

Subvenció per a Comptabilitat Energètica

Subvenció dins la línia del Pla a l’Acció (línia 3): Millora de l’eficiència energètica

Subvenció línia del Fons de Cooperació Econòmica per a despeses de secretaria intervenció

Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica pel servei d’enllumenat públic

1 2 3