Premis als Treballs de Recerca

Des de l’Ajuntament de Flaçà es torna a convocar els premis als Treballs de Recerca (TdR), un reconeixement per l’alumnat   dels municipis de la Llera del Ter que generi coneixements sobre el patrimoni de Flaçà.

Premis als treballs de recerca per l’any 2024

Reconeixement a l’alumnat del municipi que generi coneixements sobre el patrimoni de Flaçà

 

Participants

Estudiants de Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior o estudis universitaris, que portin empadronats almenys mig any a un dels municipis de la Llera del Ter.

Que de forma individual presentin un treball de recerca realitzat durant el mateix curs o l’anterior d’acord amb les bases de la present convocatòria.

BASES APROVADES – PREMIS ALS TREBALLS DE RECERCA FLAÇÀ (2024)

Premis

Àmbit d’estudi

S’atorgaran premis econòmics als treballs de recerca de qualsevol camp (científic, humanístic o social) que estiguin relacionats amb el municipi de Flaçà.

Dotació de les beques

La quantia màxima per treball de 150,00 €

 

Presentació dels treballs

Documentació

Les sol•licituds es presentaran a través d’una instància genèrica a l’Ajuntament de Flaçà i hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

 

Termini

El termini de presentació de sol•licituds finalitza el 31 de maig de 2024 i no s’acceptarà cap treball fora de termini.

Criteris generals d’avaluació

El jurat tindrà en compte els següents criteris d’avaluació dels treballs de recerca presentats:

  • Temàtica
  • Desenvolupament del treball
  • Metodologia
  • Correcció lingüística
  • Aspectes formals

*Perquè el treball es tingui en compte en la convocatòria caldrà que hagi obtingut, com a mínim, una qualificació de 5 per part del centre on s’ha realitzat.

Altres consideracions

Resolució dels premis

El veredicte del jurat, es farà públic a través del tauler d’edictes de l’Ajuntament de Flaçà (a la pàgina web www.flaca.cat).

Compliment de les bases i drets d’autor

L’incompliment d’aquestes bases, en qualsevol punt, podrà donar lloc a l’eliminació del candidat/a.

Amb l’acceptació d’aquestes bases i la presentació dels treballs, els seus autors/es cedeixen a l’Ajuntament de Flaçà el dret de difondre’n el contingut per generar coneixement sobre el patrimoni del municipi (fent-ne constar l’autoria).

 

Molta sort i bona feina!