Temps per cures a Flaçà

El programa Temps x Cures és una política pública que pretén impulsar la prestació de serveis de cura puntual per a nenes i nenes de 0 a 16 anys a tot el territori català.

Temps x Cures proporciona finançament i acompanyament als ens locals per al reforç i l’ampliació de serveis ja existents o la creació de nous serveis de cura infantil de proximitat.

Té l’objectiu d’avançar en la igualtat i en la corresponsabilitat pública per les cures a infants i adolescents. D’aquesta manera, pretén alliberar temps per a les famílies i generar nova ocupació de qualitat en aquest sector.

Durant el 2022 aquest programa ha aportat finançament a l’Ajuntament de Flaçà per al desenvolupament d’una ludoteca a la Colònia, adreçada a infants i adolescents.