Subvenció per a Despeses Corrents – Fons de Cooperació Econòmica- Activitats Culturals i Escenics 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Flaçà una subvenció dins la línia del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2023, d’import total 61.590,95 euros, dels quals 7.470,75 euros corresponen al Fons de Cooperació Cultural i es destinen 6.350,14 euros a subvencionar activitats culturals i 1.120,61 euros a contractació d’un espectacle dins la programació Escènics.