Subvenció per a Despeses Corrents – Fons de Cooperació Econòmica- Carretera de Sant Llorenç 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Flaçà una subvenció dins la línia del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2023, d’import total 61.590,95 euros, dels quals 22.334,25 euros corresponen al Fons de Cooperació econòmica i es destinen a subvencionar l’adequació de l’espai sobrer de la carretera de Sant Llorenç.