Subvenció de la línia del Fons de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona