Subvenció de caracter extraordinàri de la Diputació de Girona