Perfil de contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments de contractació pública.

La informació relacionada amb contractes licitats per l’Ajuntament de Flaçà la podràs consultar a la plataforma electrònica de contractació pública.  Aquesta és un portal únic per a fer difusió de la informació de l’activitat contractual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i empreses que integren el seu sector públic.