Edictes

Exercici: 2023 Bop: 233-0 Edicte: 10345 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 6/2023
Exercici: 2023 Bop: 213-0 Edicte: 9297 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Informació pública de sol·licitud d'una autorització d'usos i obres provisionals
Exercici: 2023 Bop: 210-0 Edicte: 9075 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 179-0 Edicte: 7771 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Correcció d'error de l'edicte "Aprovació definitiva de l'expedient modificació de crèdit 05/2023"
Exercici: 2023 Bop: 176-0 Edicte: 7749 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 04/2023
Exercici: 2023 Bop: 174-0 Edicte: 7703 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Delegació de funcions de l'Alcaldia 2023
Exercici: 2023 Bop: 173-0 Edicte: 7687 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 05/2022
Exercici: 2023 Bop: 157-0 Edicte: 6997 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 154-0 Edicte: 6940 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2023
Exercici: 2023 Bop: 149-0 Edicte: 6635 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació de la memòria valorada "Substitució de fusteria per a la millora energètica a l'escola Les Moreres"