Edictes

Exercici: 2024 Bop: 86-0 Edicte: 3775 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 02/2024
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3383 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3369 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de la inclusió de l'anomenat camí de l'Estiu dins de l'inventari de camins municipals de Flaçà
Exercici: 2024 Bop: 66-0 Edicte: 2783 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 02/2024
Exercici: 2024 Bop: 45-0 Edicte: 1705 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació de la memòria valorada d'instal·lació d'un espai per a la pràctica d'esport lliure "Street Workout" i Calistènia al municipi de Flaçà
Exercici: 2024 Bop: 37-0 Edicte: 1419 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 19-0 Edicte: 423 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial de la inclusió del Camí de l'Estiu dins l'inventari de camins municipals de Flaçà
Exercici: 2024 Bop: 15-0 Edicte: 390 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 10-0 Edicte: 200 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2023
Exercici: 2023 Bop: 244-0 Edicte: 10937 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances municipals per a l'exercici 2024