Periode preinscripció a la Llar d’infants El Tren Petit pel curs 2023-2024

El període de preinscripció a la Llar d’Infants “El Tren Petit” de Flaçà pel curs 2023/2024, serà del 8 al 19 de maig ambdós inclosos,  tots els tràmits es poden fer via telemàtica o presencial.

Podeu consultar els preus i resta d’informació aquí: INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ 2023-2024

Presentació de sol·licituds: del 8 al 19 de maig de 2023.

Presencialment a l’ajuntament de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda.

Telemàticament haureu d’omplir la instància genèrica d’aquesta mateixa plana web,  i adjuntar-hi el full de preinscripció omplert)

Podeu descarregar-vos  aquí el full de preinscripció : Model preinscripcio 2023-2024 i  adjuntar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI o NIE de les persones sol·licitants.
  • Fotocòpia del llibre de família (o altre document acreditatiu de filiació)
  • Fotocòpia de la TSI (Tarjeta sanitària individual)
  • Certificat d’empadronament

Si s’escau:

  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa.
  • Certificat d’empresa que especifiqui el lloc i horari de treball.

 

 

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, l’ 1 de juny es publicarà la llista provisional d’admesos i exclosos,  i del 2 al 8 de juny s’obrirà el termini per presentar reclamacions.

El dia  15 de juny hi haurà la publicació de les llistes d’alumnat admès.

S’obrirà el període  de matriculació del 16 al 22 de juny de 2023.