Regidories

ÀREA DE GOVERNACIÓ, CULTURA, PERSONAL, URBANISME I HISENDA

  • Sr. Joan Adroher Feliu
  • Sr. Miquel Terrádez Valmaña

ÀREA DE COMUNICACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, ENSENYAMENT (CEIP I LLAR D’INFANTS) I MEDI AMBIENT

  • Sra. Rosa Maria Vila Viader

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, GENT GRAN I SANITAT

  • Sr. Miquel Terrádez Valmaña

ÀREA D’AGRICULTURA, FORESTAL, ESPORTS I PROTECCIÓ CIVIL

  • Sr. Esteve Oliveras Bosch

ÀREA DE JOVENTUT, VIA PÚBLICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA, TURISME I INDÚSTRIA

  • Sr. Jordi Comalada Saló