Convocatòria sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament

Dimarts 24 d’octubre de 2023 a les 8 del vespre (20.00h) es convoca una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

 1.- Aprovació inicial de la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2024.

2.-·Adhesió al Pla d’Igualtat de gènere del Consorci de Benestar Social GironèsSalt.

3.- Fixació de nom de 2 carrers.

4.-Increment de retribucions del 0,5 per cent als empleats públics de l’Ajuntament de Flaçà.