Colònia Salvador Torras i Domènech

La Colònia Salvador Torras Domènech està situada entorn de l’ermita de Sant Fermí, just on s’acaba la plana i comencen els alzinars de la part més muntanyosa del municipi, a l’altre costat de la zona esportiva. Es tracta d’un agrupament de cases unifamiliars que en els seus orígens albergaven els treballadors de la fàbrica i que entorn dels anys 90 es va vendre.

La colònia està estructurada a través de tres carrers principals: el carrer Bonmatí, el carrer Sant Joan les Fonts i el carrer Ripollet, tot i que queda alguna casa aïllada situada a l’altre costat de l’ermita. A part, i una mica separada del cos principal que formen les cases, hi trobem la guarderia, actualment en desús, on molts flaçanencs havien rebut les seves primeres classes. Aquesta colònia es va inaugurar el dia 12 de maig de 1946 igual que la fàbrica.

Les cases d’aquesta colònia són significatives i poden considerar-se com un exemple únic d’arquitectura industrial que resta a la comarca. Es tracta de cases d’aparença quadrangular, de planta i pis, sovint amb un rebedor d’entrada cobert i una petita galeria amb unes pilastres fetes de rajola. Sens dubte responen a un cànon de casa industrial feta seguint el mateix patró, però aquí, a Flaçà, tot té un caire més rústic, més rural, ja que es troben envoltades d’espais verds, es conjumina estratègicament arquitectura i natura, treball i plaer, família i esbarjo. És un patrimoni industrial que val la pena de visitar i perdre uns quants minuts del nostre temps passejant pels tres carrerons d’aquesta colònia.