L’escut

Escut caironat partit d’atzur i d’argent; ressaltant sobre la partició una mitra de l’un en l’altre; el peu general d’or, quatre pals de gules. Per timbre, una corona mural de poble. Fou aprovat el 23 d’octubre de 2001.