Flora i fauna

Flora

La vegetació del municipi és marcada principalment per tres ambients molt diferenciats. Prop del riu Ter trobem la vegetació fluvial, principalment composta per vernedes, salzedes, pollancredes d’origen antròpic, canyissars i balques.

A les rieres trobem la típica vegetació de ribera amb una gran presència d’arbres com els freixes i els saüquers; arbustos com l’arç blanc; lianes com les heures i els esbarzers i herbes com l’ortiga i el marcòlic.

A la zona muntanyosa del municipi trobem boscos mixtos d’alzines i roures i una vegetació típica dels boscos antròpics amb una gran composició de brolles, arbustos com el bruc, l’estepa negra, l’estepa borrera, el matapoll, l’argelaga, la brugarola, la gatosa, la ginesta i herbes com el llistó. Aquesta zona muntanyosa també està composta de pinedes on predomina el pi blanc, el pi pinyer i el pinastre.


Fauna

Podem diferenciar tres grans ambients faunístics que van estretament relacionats amb tres grans comunitats de flora. A les rieres solem trobar amfibis com les granotes verdes, els gripaus i les salamandres; insectes com els sabaters, l’escorpí d’aigua, els escarabats d’aigua i larves de libèl·lules; crustacis com els crancs de riu americans (espècie introduïda a Catalunya que s’està estenent ràpidament); anèl·lids com les sangoneres i els cucs.

A la zona fluvial, al voltant del riu Ter, solem trobar peixos com ara la bagra, el barb, l’anguila i la carpa; rèptils com les serps d’aigua; aus aquàtiques com l’ànec collverd, la polla d’aigua, el bernat pescaire i l’esplugabous.

A la zona boscosa hi trobem rèptils com la sargantana cuallarga i el ratolí boscà, animals que viuen de les comunitats de pins com ara els esquirols, les larves d’insectes com les poc desitjables processionàries; ocells típics de l’estrat arbori com el tudó, el gaig, la merla, el pit-roig, l’abellot; mamífers com el conill, la llebre, la guineu, el senglar; aus rapinyaires com l’esparver, l’aligot, la miloca i el mussol.