Autoritzada la crema de residus vegetals a partir del 2 de gener de 2023

Des del Servei territorial de Girona del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural , ens comuniquen que a partir del dia 2 de gener de 2023 estarà permesa la crema de residus vegetals, segueixen, però, estant subjectes a la normativa en matèria de prevenció d’incendis i per això cal que comuniquin la crema de restes vegetals entre el 16 d’Octubre i el 14 de març. Tal i com es feia abans de l’entrada en vigor de la Ley 7/2022.

La previsió és, que a partir del dia 11 de gener es pugui tramitar la comunicació de cremes a través dels ajuntaments que donin aquest servei a la seva ciutadania.

Per tant, els mitjans disponibles entre el dia 2 de gener i l’11 de gener per a presentar el formulari de comunicació seran els següents:

1.- A través de la pàgina web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural del tràmit per a comunicació de cremes vegetals pertinent. https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi .

 

2.- A través de la Petició genèrica: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

 

3. De forma presencial a les Oficines Comarcals, com ja es feia abans de l’entrada en vigor de la Ley 7/2022